Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov

Tešíme sa z Vašej návštevy na našej webovej stránke, taktiež nás teší Váš záujem cestovať s nami. Aj preto berieme veľmi vážne ochranu Vašej privátnej sféry a Vašich osobných údajov , ktoré nám dávate k dispozícii. Zákon o ochrane osobných údajov a s ním spojené ustanovenia sú pre nás samozrejmosťou. Nižšie Vás informujeme o tom, ktoré údaje od Vás v danom prípade zbierame a ako s nimi narábame.

  • Ktoré osobné údaje sa uvádzajú, a ktoré sa spracovávajú?
  • Na aké účely budeme od Vás požadovať a následne spracovávať Vaše osobné údsaje?
  • Budú osobné údaje posunuté tretej osobe?
  • Používanie Cookies
  • Bezpečnosť

Ktoré osobné údaje sa uvádzajú, a ktoré sa spracovávajú?

Našu stránku môžete navštíviť bez toho aby sme potrebovali akékoľvek Vaše osobné údaje. Zisťujeme jedine meno Vášho internetového prevádzkovateľa, internetovú stránku, z ktorej nás navštevujete, technickú verziu Vášho prehliadača a prevádzkový systém a jednotlivé stránky, ktoré u nás navštívite. Osobné používateľské profily preto nemôžu byť zobrazované. Len ak používate určité servisné služby, sú požadované a spracovávané osobné údaje.

Na aké účely budeme od Vás požadovať a následne spracovávať Vaše osobné údsaje?

Snažíme sa, aby sme náš klientský servis neustále zlepšovali, napríklad individualizáciou, a preto sa v.u. všeobecné údaje štatisticky anonymne vyhodnocujú. Akonáhle využijete naše servisné služby, požadované budú spravidla len údaje, ktoré potrebujeme na realizáciu požadovanej služby. Ak Vás budeme žiadať o ďalšie údaje, je to dobrovoľné (políčka, ktoré nie sú označené ako povinné údaje). Spracovanie osobných údajov prebieha výslovne na realizáciu požadovanej služby a slúži pre interné účely a oprávnené záujmy spoločnosti.

Budú osobné údaje posunuté tretej osobe?

Vaše osobné údaje nebudú prístupné alebo poskytnuté žiadnej firme alebo inštitúcii, nebudú predajné, ani iným spôsobom speňažené, pokiaľ k tomu vyslovene nebudeme mať Váš súhlas. Iné platí v prípade, ak nám zverejnenie alebo poskytnutie údajov predpisuje zákon alebo súdny príkaz.

Používanie Cookies

Stránka DERTOUR.sk používa výlučne cookies, ktoré sú po opustení internetovej stránky automaticky vymazané. Používame tieto informácie k lepšej technickej spôsobilosti stránky a k zaisteniu rôznych funkcií (napr. kôš tovaru) na našej webovej stránke. Cookies na našej webovej stránke nezachytávajú žiadne Vaše osobné dáta ani Log-In dáta, ani iné osobné dáta nie sú spracovávané ani ukladané a nie sú znovupoužívané. S dátami zaobchádzame podľa odporúčaní centra ochrany dát (www.datenschutzzentrum.de).

Čo sú cookies?

Cookie sú textové dáta, ktoré sú buď prechodne uložené do pracovnej pamäte Vášho počítača („Sitzungscookie“ bzw. „Session-cookie“) a s uzavretím Vášho prehliadača sa vymažú alebo sa uložia na pevný disk Vášho počítača (permanentný cookie). Cookie sa nepoužívajú na vypĺňanie programov alebo sťahovanie vírov na Váš počítač. Nasadené cookie budú priradené výlučne Vám a Vášmu počítaču a môžu byť prečítané len za pomoci domény webového servera, ktorý teno cookie vyhotovil. Raz vsadené cookie môže kedykoľvek sami vymazať. Tým že vyvoláte príslušný bod v menu vo Vašom internetovom vyhľadávači alebo vymazať cookies z Vašého pevného disku. Podrobnosti k tomuto nájdete v pomocnom menu Vášho internetového prehliadača.

Používanie našej internetovej stránky bez cookies

Samozrejme môžete navšítivť našu stránku aj bez používania cookies. Vo všeobecnosti môžete zamietnuť („deaktivovať“) používanie cookies v nastaveniach Vášho intenetového prehliadača, alebo si nechať zobraziť ukladanie cookies a potom v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či cookies akceptujete („cookie-varovanie“). K tomuto potrebné nastavenia môžete vykonať v menu Vášho internetového prehliadača.

Upozornenie: Odmietnutie cookies sa môže odraziť na funkčnosti našej webovej stránky.

Bezpečnosť

Uskutočnili sme technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vami poskytnuté Vaše osobné údaje pred stratou, poškodením, manipuláciou a nepovoleným prístupom tretej osoby. Na všetkých našich zamestnancov a zúčastnené tretie osoby sa vzťahuje Zákon o ochrane údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa, prosím, obráťte na kompetentnú osobu v DERTOUR-e na emailovú adresu datenschutz@dertour.de.